Verhuizen

Verhuizen naar Spanje

Wonen in Spanje, voor velen klinkt dit als een droom. Sommige mensen besluiten het niet bij een droom te laten, maar daadwerkelijk naar Spanje te emigreren.

Sta je ook op het punt om naar Spanje te verhuizen?

In deze gids lees je de belangrijkste punten over het verhuizen naar Spanje.

Inschrijven in Spanje

Emigreer je naar Spanje dan moet je met betrekking tot de inschrijving en registratie daar de volgende drie zaken regelen:

1. Je moet een N.I.E. nummer aanvragen: Dit Número de Identificación de Extranjero is het identificatienummer voor buitenlanders. Hoewel het niet verplicht is dit nummer aan te vragen, is het wel noodzakelijk.

Je hebt dit nummer namelijk nodig om een huis te kopen of een woning te huren. Ook voor het aansluiten van water, elektriciteit en telefoon heb je een N.I.E. nummer nodig.

Je kunt voordat je gaat emigreren al een N.I.E. nummer in Nederland aanvragen bij het Spaanse consulaat of de Spaanse ambassade.

2. Je moet je inschrijven in het centraal register voor buitenlanders: Binnen drie maanden nadat je in Spanje bent gevestigd, moet je je laten inschrijven in het centraal register voor buitenlanders (Inscripción en el Registro Central de Extranjeros).

Dit doe je bij Oficina de Extranjeros in de provincie waar je woont of bij het plaatselijke politiebureau.

3. Je moet je inschrijven bij de gemeente waar je gaat wonen: Dit is de inschrijving bij de gemeente zoals we die in Nederland ook kennen.

Je moet hiervoor een aantal documenten meenemen waaronder je paspoort of identiteitskaart, een bewijs van uitschrijving van de Nederlandse gemeente en een bewijs van je verblijfplaats (bijv. een huur- of koopcontract).

Vraag van tevoren even na welke documenten je allemaal moet laten zien zodat je goed bent voorbereid.

Auto naar Spanje verhuizen

Wil je graag je auto verhuizen naar Spanje dan moeten er een aantal stappen worden doorlopen om de auto op Spaans kenteken te zetten:

1. Aanvragen van een technisch document voertuig.
2. Technische keuring in Spanje laten uitvoeren.
3. Betalen van invoerbelasting.
4. Inschrijven bij de Spaanse gemeente waar je gaat wonen voor de wegenbelasting.
5. Inschrijven bij de Spaanse verkeersdienst.
6. Bestellen van kentekenplaten en deze monteren.
7. Afsluiten van de autoverzekering.

In sommige gevallen kun je vrijstelling krijgen voor de invoerbelasting.

Je moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet de laatste twaalf maanden buiten Spanje hebben gewoond.
 • Je dient de auto minimaal zes maanden in Nederland in bezit te hebben gehad.
 • De auto mag niet eerder een andere belastingvrijstelling hebben gehad.
 • De kilometerstand van de auto moet minimaal 6000 kilometer zijn op het moment dat hij wordt ingevoerd in Spanje.

Voor de invoer van de auto heb je zestig dagen de tijd, vanaf het moment dat je bent ingeschreven bij de Spaanse gemeente.

Je mag de auto in het jaar na invoer niet verhuren of verkopen.

APK keuring

Is de APK keuring van je auto verlopen wanneer je in Spanje woont, dan kun je de keuring gewoon in Spanje laten uitvoeren.

Auto’s met een Spaans kenteken moeten gekeurd worden wanneer ze vier jaar oud zijn.

Deze keuring is twee jaar geldig, net als de daaropvolgende keuring. Na deze keuring is de APK keuring ieder jaar verplicht.

Rijbewijs

Omdat Spanje en Nederland beide tot de EU behoren, wordt je Nederlandse rijbewijs ook in Spanje erkend. Je kunt dus in Spanje met je Nederlandse rijbewijs blijven rijden totdat deze verloopt.

Wanneer je Nederlandse rijbewijs bijna is verlopen, kun je in Spanje een nieuwe rijbewijs aanvragen.

Dit Spaanse rijbewijs kun je:

 • Zelf aanvragen bij Jefatura Trafico in Alicante.
 • Laten aanvragen door een zogenaamde gestor. Dit is een fiscaal specialist die de fiscale belangen van haar cliënten in Spanje behartigt. Hier zijnuiteraard kosten aan verbonden. Voordeel is dat een gestor bekend is met de hele procedure van het aanvragen van een rijbewijs waardoor dit vaak sneller en zonder problemen verloopt.

Autoverzekeringen

De autoverzekeringen in Spanje zijn vergelijkbaar met onze Nederlandse autoverzekeringen.

Net als in Nederland kennen ze de volgende drie types verzekeringen, waarvoor in Spanje geldt dat bij alle drie de Wegenwacht is inbegrepen:

WA-verzekering: de basisverzekering die het goedkoopste is en je verzekert tegen de schade die je toebrengt aan de auto van derden.

WA Plus: De WA-verzekering die is uitgebreid met dekkingen tegen brand, diefstal, ruitbreuk en total loss bij een ongeval. Deze extra dekkingen kun je ook afzonderlijk afsluiten.

All Risk: Deze verzekering dekt alle schade bij een ongeval, brand en diefstal, inclusief de schade die je toebrengt aan je eigen auto.

Verzekeringen in Spanje

In Spanje kennen ze behalve de autoverzekering geen verplichte verzekeringen.

Ondanks dat ze niet verplicht zijn, is het afsluiten van de volgende verzekeringen wel gebruikelijk:

Opstalverzekering: Koop je een Spaanse woning dan dekt de opstalverzekering de schade aan je huis veroorzaakt door onder meer:

 • Brand
 • Storm
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • En diefstal.

Ook waterschade veroorzaakt door jezelf of door derden is gedekt.

Inboedelverzekering: Deze verzekering dekt de schade aan de spullen in je huis. Ga je een huis huren, dan heb je dus wel een inboedelverzekering nodig.

Voor het bepalen van de premie wordt er gekeken naar de waarde van de inboedel.

Aansprakelijkheidsverzekering: Deze verzekering dekt de financiële schade of lichamelijk letsel veroorzaakt door jou (of een ander gezinslid) aan derden.

De aansprakelijkheidsverzekering kun je meeverzekeren met de opstal- en/of inboedelverzekering.

Spaanse gezondheidszorg en zorgverzekering

In Spanje heb je recht op publieke gezondheidszorg wanneer je in Spanje belasting en sociale premies betaalt. Dit geldt dus ook als je als Nederlander in Spanje werkt of ondernemer bent.

Als werknemer betaal je voor gezondheidszorg door middel van een inhouding op je salaris. Als zelfstandige moet je zelf maandelijks de premie overmaken.

Je kunt alleen terecht bij een medisch specialist met een verwijzing van de huisarts. Voor veel medische behandelingen bestaan er lange wachtlijsten.

Naast de publieke gezondheidszorg kennen ze in Spanje ook particuliere huisartsen, specialisten en ziekenhuizen.

De zorg is hier een stuk beter en sneller dan die van de publieke gezondheidszorg. Om hiervan gebruik te kunnen maken, dien je een particuliere zorgverzekering af te sluiten.

Werken in Spanje

Omdat Spanje lid is van de EU heb je als Nederlander geen werkvergunning of visum nodig om hier te mogen werken.

Wel is het van belang dat voordat je aan het werk gaat, je in het bezit bent van een N.I.E. nummer (zie kopje Inschrijven in Spanje).

Deze heb je nodig om je aan te melden bij de sociale zekerheidsinstantie.

Onderwijs in Spanje

In Spanje geldt een leerplicht voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Wel gaan Spaanse kinderen vaak al eerder naar de crèche, deze is voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

Van 3 tot 6 jaar gaan Spaanse kinderen naar wat bij ons de kleutergroep wordt genoemd.
Vanaf 6 jaar gaan de kinderen (verplicht) naar de lagere school.

Deze bestaat uit drie cyclussen. Iedere cyclus duurt twee jaar en aan het eind van iedere cyclus ontvangt het kind een rapport waarin staat of het door mag naar de volgende cyclus.

Net als bij ons kennen ze in Spanje na de lagere school ook:

 • Het middelbaar (voortgezet) onderwijs;
 • Het middelbaar en beroepsonderwijs;
 • De universiteit.

Huis kopen of huren?

In Spanje ben je gemiddeld 30% van je inkomen kwijt aan de woonlasten. Over het algemeen geldt dat kopen wel een stuk voordeliger is dan huren.

In Spanje zijn de muren van de huizen vaak niet zo dik gebouwd. Appartementen en geschakelde woningen zijn daarom vaak een stuk gehoriger dan wij in Nederland gewend zijn.

Wil je een huis in Spanje kopen dan is het goed om hiervoor een specialist in te huren die bekend is met de Spaanse woningmarkt en met de juridische regelgeving die verbonden is aan het kopen van een huis.

Zo weet je zeker dat je op een veilige manier een Spaanse woning koopt.

Je kunt er ook voor kiezen om eerst een woning te huren.

Offertes aanvragen voor verhuizing naar Spanje

Heb je het besluit genomen om naar Spanje te emigreren? Vraag dan al in een vroeg stadium offertes op bij diverse verhuisbedrijven.

Zo kun je een goede (prijs)vergelijking maken en op basis hiervan de beste keuze maken.