Huis Kopen Huis Verkopen

Soorten Makelaars

Op zoek naar een huis? Of wil je juist graag een woning verkopen of verhuren? Dan zijn er verschillende soorten makelaars die je kan inschakelen. In dit artikel geven we je hier een handig overzicht van.

Soorten Makelaars Op Een Rij

Welke Verschillende Soorten Makelaars Zijn Er

Bij het (ver)kopen en (ver)huren van woningen spelen verschillende personen een rol, namelijk:

 • Verkoopmakelaars;
 • Aankoopmakelaars;
 • Verhuurmakelaars;
 • Internetmakelaars;
 • Taxateurs;
 • Veilingmakelaar.

Hieronder lees je van elke soort makelaar en van taxateurs wat ze precies doen.

Verkoopmakelaars

Als je je huis wilt verkopen schakel je een verkoopmakelaar in. Het is ook mogelijk de verkoop zonder makelaar te regelen, maar omdat hier flink wat werk in zit en er veel kennis voor nodig is, kiezen verreweg de meeste mensen voor een verkoopmakelaar.

Wat doet een verkoopmakelaar precies voor je?:

 • Adviseren over een goede vraagprijs voor je woning;
 • Een inschatting geven van de verwachte verkooptijd;
 • Het (laten) maken van foto’s van je woning;
 • Het schrijven en plaatsen van een verkoopadvertentie (in dag- of woonbladen en/of online);
 • Een te koop bord of raamposter leveren;
 • Het verzorgen van het contact met geïnteresseerden;
 • Geïnteresseerden rondleiden in je woning;
 • Onderhandelen met (potentiële) kopers;
 • Het opstellen van de verkoopovereenkomst.

Je kan met je makelaar een vast bedrag voor deze diensten afspreken, maar het is ook mogelijk om samen te werken op basis van courtage. Dit betekent dat de makelaar een percentage van de verkoopprijs krijgt zodra je woning wordt verkocht.

Aankoopmakelaars

Als je een huis wilt kopen, kan je de koop in principe door de verkoopmakelaar van de andere partij laten regelen. Het is echter de vraag of dit verstandig is. De verkoopmakelaar werkt immers voor de koper en zal ook altijd diens belang boven jouw belang stellen.

Voor deskundig advies en het behartigen van jouw belangen als koper, kan je een aankoopmakelaar inschakelen.

Wat doet een aankoopmakelaar precies voor je?

 • Contact leggen en onderhouden met de verkoopmakelaar en/of verkoper van het huis.
 • Met een kritische blik de woning die je op het oog hebt beoordelen. Dankzij de kennis en ervaring van een aankoopmakelaar, ziet deze eventuele gebreken die je zelf wellicht over het hoofd zou zien. Ook kan het als je zelf erg enthousiast bent over een woning, fijn zijn om iemand te hebben die objectief en kritisch is, zodat niet alles alleen door een roze bril wordt bekeken.
 • Het beoordelen van de bouwkundige staat van het huis en het adviseren over het wel of niet laten opmaken van een bouwkundig rapport.
 • Het onderzoeken van allerlei zaken die met de woning te maken hebben. Bijvoorbeeld de bestemmingsplannen, kadastrale gegevens, gemeentelijke en provinciale zaken en indien van toepassing de Vereniging van Eigenaren.
 • Het onderhandelen over de koopprijs van de woning.
 • Het nakijken en indien nodig aanpassen van de verkoopovereenkomst (welke is opgesteld door de verkoopmakelaar).
 • Het beoordelen of de woning daadwerkelijk wordt geleverd zoals vastgelegd is in de overeenkomst.

Verhuurmakelaars

Bij het kopen of verkopen van een huis is vrijwel altijd een makelaar betrokken en in veel gevallen zelfs twee. Bij verhuur is een makelaar iets minder vanzelfsprekend. Toch is het in veel gevallen verstandig om wel gebruik te maken van de diensten van een verhuurmakelaar.

Een verhuurmakelaar werkt altijd voor de verhuurder en neemt de volgende taken op zich:

 • Advies geven over een goede huurprijs.
 • Het maken van foto’s en een advertentietekst.
 • Het (online) aanbieden van je woning.
 • Het verzorgen van het contact met geïnteresseerden.
 • Geïnteresseerden rondleiden in je woning.
 • Eventueel onderhandelen met (potentiële) huurders
 • Het vragen en controleren van de benodigde stukken van de huurder, bijvoorbeeld legitimatiebewijzen, werkgeversverklaringen en/of bewijs van studie.
 • Het opstellen van het huurcontract.
 • Eventueel kunnen de huurbetalingen via de verhuurmakelaar verlopen.
 • Eventueel kan de verhuurmakelaar ook tijdens de huurperiode als contactpersoon blijven fungeren, bijvoorbeeld bij onderhoud- of reparatiewerkzaamheden aan de woning.
 • Bij een huuropzegging kan de verhuurmakelaar ook de afhandeling hiervan verzorgen.

Wil je juist een huis huren en wil je hierbij gebruikmaken van de diensten van een makelaar? Dan schakel je een zogeheten aanhuurmakelaar in.

Internetmakelaars

Een internetmakelaar doet grotendeels hetzelfde als een traditionele makelaar. Het grote verschil is dat traditionele makelaars vaak de gehele verkoop verzorgen, terwijl internetmakelaars maar een deel van de werkzaamheden op zich nemen.

Bij een internetmakelaar zal je dus zelf ook een deel moeten doen of nog iemand moeten inschakelen om de overige werkzaamheden op zich te nemen.

Je moet bijvoorbeeld zelf foto’s maken van je woning, een advertentietekst schrijven en kijkers in je woning rondleiden.

Wat doet een internetmakelaar wel voor je?

 • Adviseren over de vraagprijs;
 • De juridische zaken rondom de verkoop regelen;
 • Eventueel onderhandelen met kopers;
 • De verkoopovereenkomst opstellen.

Het grote voordeel van een internetmakelaar is dat je flink kan besparen. De tarieven van internetmakelaars liggen vaak onder de €1.000 ongeacht de prijs van je woning. Dat is een fors verschil met traditionele makelaars, waarbij 1-2% van de opbrengstwaarde van de woning een gebruikelijk tarief is.

Taxateurs

Bij de verkoop van een huis wordt meestal een taxatierapport opgesteld, waarin staat wat de waarde van de woning is. Dit rapport moet worden opgesteld door een taxateur. Sommige makelaars zijn ook taxateur en kunnen deze werkzaamheden dus op zich nemen.

Bij het taxeren van een woning wordt onder andere gekeken naar:

 • Het soort woning;
 • De grootte en de indeling van de woning en het perceel;
 • De ligging van het huis en het uitzicht;
 • Bouwkundige kwaliteit en afwerking van de woning;
 • Voorzieningen in de buurt;
 • Eventuele overlast rondom het huis.

Vervolgens wordt op basis van deze gegevens de waarde van de woning vastgesteld. Deze waarde wordt samen met de volgende gegevens vastgelegd in het taxatierapport:

 • De onderbouwing van het waardeoordeel;
 • De onderhoudstoestand van de woning;
 • Een omschrijving van de omgeving van de woning;
 • Eventuele verontreiniging in en rondom de woning;
 • Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten.

Huis Kopen Of Verkopen Op Een Veiling

Naast de meer reguliere makelaars waar je eerder in dit artikel over hebt kunnen lezen is er nog een ander soort makelaar, namelijk de veilingmakelaar.

Op een veiling kun je namelijk ook een huis kopen of verkopen.

Het voordeel van het verkopen op een veiling is dat het vaak snel gebeurd. Alleen de biedingen kunnen laag zijn, waardoor je met een minder opbrengst tevreden moet zijn.

Op een huizenveiling vinden ook executieveilingen plaats. Dit zijn woningen die aangeboden worden door instanties zoals banken. De eigenaar kon niet meer aflossen en om geen verlies te maken laat de bank de woning veilen.

Het kopen op een veiling kan voordelig uitpakken. Je kunt namelijk een huis krijgen voor een lager bedrag.

Helaas is het vaak niet mogelijk om de woning te laten keuren. Dus bij het kopen van een huis op een veiling kun je achteraf voor verrassingen komen te staan.

Brancheverenigingen

Het beroep makelaar is sinds 2001 een vrij beroep. Daardoor kunnen mensen zich gemakkelijk makelaar noemen, ook als ze niet daadwerkelijk kundig zijn in het vak.

Door voor een makelaar te kiezen die is verbonden aan een branchevereniging, heb je meer zekerheid over de kwaliteit van het werk dat wordt geleverd.

Er zijn in Nederland verschillende brancheverenigingen te vinden:

Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)

Dit is verreweg de bekendste makelaarsvereniging in Nederland. Misschien ken je de vereniging van de NVM open huizen dag die ze organiseren. Daarnaast beheert NVM ook het bekende platform Funda.

Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO)

Deze vereniging is een stuk kleiner, maar zeker niet minder betrouwbaar. VBO bestaat uit drie verschillende afdelingen: Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed & Agrarisch Vastgoed.

VastgoedPRO

VastgoedPRO is ontstaan uit een fusie tussen het Register van Vastgoed Taxateurs en de Landelijke Makelaars Vereniging.

VastgoedPRO is een beroepsvereniging en richt zich dus vooral op professionals.